Giống tốt + Kỹ thuật tốt = Trái ngon

Nông trang Island vinh dự đạt giải thưởng "Vì Môi Trường Xanh Quốc Gia 2014"

Thực hiện Nghị quyết số 24 –NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, tăng cương quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/03/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tiếp theo việc tổ chức thành công Chương trình “ Vì môi trường xanh Quốc gia” lần thứ 1 với 80 doanh nghiệp được tôn vinh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Tạp chí Thực phẩm&Sức khỏe tổ chức chương trình “ Vì môi trường xanh Quốc gia - 2014”

Chương trình năm 2014 được khảo sát, xét duyệt, lựa chọn nghiêm ngặt qua nhiều vòng. Vòng thứ nhất trên cơ sở là các đề cử từ cấp Tỉnh (UBND, Sở Tài nguyên & Môi trường). Vòng thứ 2 là kết quả chấm của hội đồng bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường (Hội đồng do Hội Bảo vệ thiên nhiên & Môi trường Việt Nam thành lập). Sau khi có kết quả những đơn vị đạt các tiêu chí về Môi trường do BTC đề ra, một lần nữa danh sách các đơn vị được gửi lên Tổng cục Môi trường để cho ra kết quả cuối cùng.

Trải qua hơn 4 tháng, Ban tổ chức đã có danh sách kết quả cuối cùng với gần 50 đơn vị đạt các Tiêu chí về Môi trường đã đề ra.

Lễ công bố các đơn vị được công nhận đạt các tiêu chí về Môi trường được diễn ra tại Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội vào sáng ngày 31/08/2014, truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 – Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Với những thành tích nổi bật về tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất cũng như những đóng góp về tuyên truyền, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trong cộng đồng, Công ty TNHH Nông trang Island vinh dự được bình chọn cho giải thưởng này. Trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh, Nông trang Island luôn tuân thủ triệt để những quy định của nhà nước cũng như các chính sách của công ty về môi trường. Bên cạnh đó công ty liên tục có những sáng kiến tích cực nhằm bảo vệ môi trường tại nơi hoạt động cũng như góp phần đưa những sáng kiến này tới cộng đồng.

Thanh toán an toàn

 

Thông tin liên hệ

Giờ làm việc: 08:00 - 17:30 (T2-T7)

Tổng đài:  028.7300.9901

Kỹ thuật:  0939.133.555

Trụ sở: Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh,

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Email: info@caygiong.com